Formal considerations on Gabbay's restart rule in natural deduction and goal-directed reasoning

M. Gabbay, M.J. Gabbay

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Formal considerations on Gabbay's restart rule in natural deduction and goal-directed reasoning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.