Formal API specification of the PikeOS separation kernel

F. Verbeek, O. Havle, J. Schmaltz, S. Tverdyshev, H. Blasum, B. Langenstein, W. Stephan, B. Wolff, Y. Nemouchi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formal API specification of the PikeOS separation kernel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen