Formal and convergent solutions of ordinary differential equations

M.L.J. Hautus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)216-229
Aantal pagina's14
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume81
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Formal and convergent solutions of ordinary differential equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit