Forgestream: streaming data processing pipeline

S. Andreev, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Software Technology (ST)

    Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

    7 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Forgestream: streaming data processing pipeline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen