Foreword to the special issue on the 44th European conference on optical communication (ECOC 2018)

Antonella Bogoni, Antonio Mecozzi, Chigo M. Okonkwo, David V. Plant, Kunimasa Saitoh, Lena Wosinska, Gordon Ning Liu, Andreas Umbach, Gabriel Charlet, Roberto Gaudino

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Samenvatting

The papers included in this special section were presented at the 44th European Conference on Optical Communication (ECOC 2018) that was held from September 23–27, 2018, in Rome, Italy.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer8675803
Pagina's (van-tot)1450-1455
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Lightwave Technology
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Foreword to the special issue on the 44th European conference on optical communication (ECOC 2018)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit