Foreword

Jan Draisma, Giorgio Ottaviani, Fabrice Rouillier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Symbolic Computation
Volume79
Nummer van het tijdschriftPart 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2017

Citeer dit