Foregrounding everyday sounds in dementia

Maarten Houben, Rens Brankaert, Saskia Bakker, Gail Kenning, Inge Bongers, Berry Eggen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Zoekresultaten

  • Best Paper Award DIS'19

    Houben, Maarten (Ontvanger), 2019

    Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk