Foregrounding everyday sounds in dementia

Maarten Houben, Rens Brankaert, Saskia Bakker, Gail Kenning, Inge Bongers, Berry Eggen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Foregrounding everyday sounds in dementia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen