Forecasting container throughput : a method and implications for port planning

P.W. Langen, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-40
TijdschriftJournal of International Logistics and Trade
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit