Fold and Mycielskian on homomorphism complexes

P. Csorba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fold and Mycielskian on homomorphism complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde