Fold and Mycielskian on homomorphism complexes

P. Csorba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Samenvatting

Homomorphism complexes were introduced by Lov\'asz to study topological obstructions to graph colorings. We show that folding in the second parameter of the homomorphism complex yields a homotopy equivalence. We study how the Mycielski construction changes the homotopy type of the homomorphism complex. We construct graphs showing that the topological bound obtained by odd cycles can be arbitrarily worse than the bound provided by Hom(K_2,G).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftContributions to Discrete Mathematics
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fold and Mycielskian on homomorphism complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit