Focused ultrasound mediated drug delivery from temperature-sensitive liposomes: In-vitro characterization and validation

J.M. Escoffre, A. Novell, M. de Smet, A. Bouakaz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    24 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Focused ultrasound mediated drug delivery from temperature-sensitive liposomes: In-vitro characterization and validation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen