Focus conditions and the prominence of pitch-accented syllables

H.H. Rump, R.P.G. Collier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-17
  TijdschriftLanguage and Speech
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit