Focal plane array with a Ka-band silicon transmitter on chip for VSAT applications

A. Zamanifekri, Y. Pei, Y. Chen, A.B. Smolders, D.M.W. Leenaerts, M. Geurts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Focal plane array with a Ka-band silicon transmitter on chip for VSAT applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie