Focal application of accelerated iTBS results in global changes in graph measures

Deborah C.W. Klooster (Corresponding author), Suzanne L. Franklin, René M.H. Besseling, Jaap F.A. Jansen, Karen Caeyenberghs, Romain Duprat, Albert P. Aldenkamp, Anton J.A. de Louw, Paul A.J.M. Boon, Chris P.J. Baeken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Focal application of accelerated iTBS results in global changes in graph measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen