Foam glass production from vitrified municipal waste fly ashes

A.C. Steiner

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2267 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Beerkens, R.G.C., Promotor
  • Buekens, A.G., Promotor, Externe Persoon
  • van der Schaaf, John, Co-Promotor
Datum van toekenning28 aug 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2748-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit