Fluxes through cytosolic and mitochondrial creatine kinase, measured by P-31 NMR

F.A. Dorsten, van, T. Reese, J.F. Gellerich, C.J.A. Echteld, van, M.G.J. Nederhoff, H.J. Muller, G. Vliet, van, K. Nicolaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluxes through cytosolic and mitochondrial creatine kinase, measured by P-31 NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen