Flux growth of ZnGa2O4 single crystals

P.J.M. Straten, van der, R. Metselaar, H.D. Jonker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)270-272
TijdschriftJournal of Crystal Growth
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit