Flux approximation schemes for flow problems using local boundary value problems

N. Kumar

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

379 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Koren, Barry, Promotor
  • ten Thije Boonkkamp, Jan H.M., Co-Promotor
Datum van toekenning20 dec 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4391-5
StatusGepubliceerd - 20 dec 2017

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit