Fluorescent nanoparticles based on self-assembled π-conjugated systems

A.G. Kaeser, A.P.H.J. Schenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

241 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluorescent nanoparticles based on self-assembled π-conjugated systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen