Fluorescence of some activated ZnS phosphors

W. Gool, van, A.P.D.M. Cleiren, H.J.M. Heijligers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254-274
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume15
StatusGepubliceerd - 1960

Citeer dit