Fluorescence detector cell for use in an integrated electrically driven separation system

P.K. Bokx, de, E.E.A. Gillissen, P. Weijer, van de, M.H.J. Bekkers, C.H.M. Bommel, van, J.G.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluorescence detector cell for use in an integrated electrically driven separation system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen