Fluorescence detector cell for use in an integrated electrically driven separation system

P.K. Bokx, de, E.E.A. Gillissen, P. Weijer, van de, M.H.J. Bekkers, C.H.M. Bommel, van, J.G.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluorescence detector cell for use in an integrated electrically driven separation system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Physics

Medicine and Dentistry