Fluidization behavior in a circulating slugging fluidized bed reactor. Part II : plug characteristics

I.C. Putten, van, M. Sint Annaland, van, G. Weickert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the transporting square nosed slugging fluidization regime (0.4
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2535-2544
Aantal pagina's10
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume62
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluidization behavior in a circulating slugging fluidized bed reactor. Part II : plug characteristics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit