Fluid shear stress induces jagged1 Ligand clustering in endothelial cells.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 23 jul. 2016

Citeer dit