Fluid modelling of an atmospheric pressure dielectric barrier discharge in cylindrical geometry

D. Petrovic, T. Martens, J. Dijk, van, W.J.M. Brok, A. Bogaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid modelling of an atmospheric pressure dielectric barrier discharge in cylindrical geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie