Fluid modeling of the conversion of methane into higher hydrocarbons in an atmospheric pressure dielectric barrier discharge

C. De Bie, B. Verheyde, T. Martens, J. Dijk, van, S. Paulussen, A. Bogaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid modeling of the conversion of methane into higher hydrocarbons in an atmospheric pressure dielectric barrier discharge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie