Fluid flow models in performance analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

We review several developments in fluid flow models: feedback fluid models, linear stochastic fluid networks and bandwidth sharing networks. We also mention some promising new research directions.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftComputer Communications
Volume131
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid flow models in performance analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit