Fluid flow and distributive mixing analysis in the cavity transfer mixer

G. Grosso, M.A. Hulsen, A. Overend, P.D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid flow and distributive mixing analysis in the cavity transfer mixer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen