Fluid flow and distributive mixing analysis in the cavity transfer mixer

G. Grosso, M.A. Hulsen, A. Overend, P.D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
168 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid flow and distributive mixing analysis in the cavity transfer mixer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering