Fluid dynamics of moving fish in a two-dimensional multiparticle collision dynamics model in 2D

D.A.P. Reid, H. Hildenbrandt, J.T. Padding, C.K. Hemelrijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid dynamics of moving fish in a two-dimensional multiparticle collision dynamics model in 2D'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde