Fluid catalytic cracking process of crude lignin oil (CLO)

Panos D. Kouris (Uitvinder), Michael D. Boot (Uitvinder), Emiel J.M. Hensen (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Samenvatting

This invention relates to a process for the upgrading of crude lignin oil (CLO) with a fluid catalytic cracking unit.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO 2020/234369A1
Prioriteitsdatum23/05/19
Indieningsdatum20/05/20
StatusGepubliceerd - 25 nov 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluid catalytic cracking process of crude lignin oil (CLO)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit