Fluctuations in hydrodynamics at large and small scales

R. Scatamacchia

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

197 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Toschi, Federico, Promotor
  • Biferale, Luca, Promotor
  • Sbragaglia, M., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning29 jan 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6295-059-7
StatusGepubliceerd - 28 jan 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit