Fluctuation bounds in the exponential bricklayers process

M. Balázs, J. Komjáthy, T. Seppäläinen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluctuation bounds in the exponential bricklayers process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie