Flows on the nozzle plate of an inkjet printhead

Bart Beulen, Jos De Jong, Hans Reinten, Marc Van Den Berg, H.M.A Wijshoff, Rini Van Dongen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Flow patterns of ink layers on the nozzle plate of a piezo-driven printhead are investigated. Two different flow types are identified. First, a jet of droplets induces a radial airflow in the direction of the jet, which in turn causes a liquid flow towards the nozzle. Second, the movement of the meniscus in the nozzle causes an equally strong flow, but completely different flow patterns. The results are presented in a phase diagram with pulse amplitude and firing frequency as parameters.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-224
Aantal pagina's8
TijdschriftExperiments in Fluids
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Flows on the nozzle plate of an inkjet printhead'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit