Flowgen: Flowchart-based documentation framework for C++

D.A. Kosower, J.J. Lopez-Villarejo, S. Roubtsov

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Flowgen: Flowchart-based documentation framework for C++'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen