Flow rates in perfusion bioreactors to maximise mineralisation in bone tissue engineering in vitro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

26 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flow rates in perfusion bioreactors to maximise mineralisation in bone tissue engineering in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen