Flow of 3He in superfluid 4He

J.G.M. Kuerten, C.A.M. Castelijns, A.T.A.M. Waele, de, H.M. Gijsman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Flow of 3He in superfluid 4He'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Fysica en Astronomie