Flow complex: general structure and algorithm

K. Buchin, J. Giesen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Flow complex: general structure and algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde