Florid opioid withdrawal-like reaction precipitated by naltrexone in a patient with chronic cholestasis

E.A. Jones, L.R.C. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Florid opioid withdrawal-like reaction precipitated by naltrexone in a patient with chronic cholestasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience