Flexible receiver for multiband orthogonal frequency division multiplexing signals at the millimeter waveband based on optical downconversion

P. Ghelfi, G. Serafino, F. Scotti, F. Laghezza, A. Bogoni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flexible receiver for multiband orthogonal frequency division multiplexing signals at the millimeter waveband based on optical downconversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.