Flexible large-area electronics : electronics for everybody, on the body and in the body

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

1395 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
ISBN van geprinte versie978-90-386-4036-5
StatusGepubliceerd - 26 feb. 2016

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 26 Februari 2016 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit