Flexible evolutionary algorithms for mining structured process models

J.C.A.M. Buijs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Aalst, Wil M.P., Promotor
  • van Dongen, Boudewijn F., Co-Promotor
Datum van toekenning28 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3681-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

Buijs, J. C. A. M. (2014). Flexible evolutionary algorithms for mining structured process models. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR780920