Flexibilisering door stroomlijning : benchmarking produktie bevestigt goede resultaten

J. Deltrap, M.J. Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)124-128
Aantal pagina's5
TijdschriftMB Produktietechniek
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit