Flexibele Methode zur Bestimmung des Energiebedarfs in Produktionsketen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-43
  TijdschriftVDI-Berichte
  Volume1218
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit