Flatness based control for hydraulic drives

T. Wey, M. Lemmen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-40
TijdschriftStability and Control : Theory and Applications
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit