Fixed point calculus applied to generic programming: part 1 and 2

R.C. Backhouse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings workshop on fixed points in computer science
RedacteurenZ. Esink
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit