Five new optimal ternary linear codes

M.J.M. Eupen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Five new optimal ternary linear codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.