Five new optimal ternary linear codes

M.J.M. Eupen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Optimal ternary linear codes with parameters [29,5,18], [34,5,21], [43,5,27], [61,5,39], and [31,6,18] have been found. Codes with these parameters were not known until now.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-193
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit