Fitting discrete distributions on the first two moments

I.J.B.F. Adan, M.J.A. Eenige, van, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fitting discrete distributions on the first two moments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen