Fitting discrete distributions on the first two moments

I.J.B.F. Adan, M.J.A. Eenige, van, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

239 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper we present a simple method to fit a discrete distribution on the first two moments of a given distribution. With the fitted distribution we solve approximately Lindley's equation for the discrete-time DIGl1 queue using a moment-iteration method. Numerical results show excellent performance of the method. Key words: two-moment fits, discrete distributions, Lindley's equation, moment-iteration method.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's7
StatusGepubliceerd - 1994

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume9436
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fitting discrete distributions on the first two moments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit